Thông báo của BHXH huyện Tiền hải
Ngày 28/09/2020

Thông báo  của BHXH huyện Tiền hải về kết quả hội nghị tuyên truyền chính sách

BHXH tự nguyện , bảo hiểm y tế hộ gia đình .

  Thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền về BHXH , BHYT năm 2020 . Được sự nhất trí của BHXH tỉnh Thái bình - Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Tiền hải . BHXH huyện Tiền hải phối hợp với bưu điện huyện,UBND các xã, thị trấn tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện ,BHYT hộ gia đình tới tất cả các tầng lớp nhân dân trong huyện góp phần đảm bảo quyền lợi mọi người tham gia có quyền được hưởng chính sách an sinh của Đảng và nhà nước .


Tổng lượt xem bài viết là: 161
Tổng số điểm của bài viết là: 177 trong 58 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác