Tin kinh tế
28/02/2024
Theo báo cáo của HTXDVNN tính đến ngày 25/2/2024 toàn xã đã cấy xong toàn bộ diện tích đất hai lyas hiện nay HTX đang tập trung chỉ đạo cho nhân dân tập trung chăm bón lúa xuân nhất là đợt rét đậm và rét hại đợt này, các xứ đồng đảm bảo dữ nước cho cây lúa sinh trưởng
28/02/2024
Theo báo cáo của HTXDVNN tính đến ngày 25/2/2024 toàn xã đã cấy xong toàn bộ diện tích đất hai lyas hiện nay HTX đang tập trung chỉ đạo cho nhân dân tập trung chăm bón lúa xuân nhất là đợt rét đậm và rét hại đợt này, các xứ đồng đảm bảo dữ nước cho cây lúa sinh trưởng
26/02/2024
Theo báo cáo của HTXDVNN xã Nam Hồng tính đến ngày 25/2/2024 toàn xã Nam Hồng đã cấy được hơn 430 ha tổng diện tích cấy toàn xã là 430 ha dự kiến hết ngày 25/2/2024 là 100% diện tích đất hai lúa cấy xong
26/01/2024
Sáng ngày 26/01/2024 HTXDVNN tổ đại hội định kỳ thường niên năm 2024, về dự và chỉ đạo có các đồng chí Lãnh đạo trong Ban TV Đảng uỷ, BCH ĐU, các hộ xã viên là đại biểu HTXDVNN nhiệm kỳ 2020 - 2025, đúng 7 giờ 30 phút ĐH tiến hành khai mạc
06/12/2023
Theo báo cáo của HTXDVNN đến ngày 5/12/2023 toàn xã đã có 60% diện tích đất hai lúa đã được các ông chủ máy cày lật đất làm ải vụ đông, xuân năm 2024, một số diện tích đất được bà con nhân dân tập trung làm cây vụ đông có chiều hướng cho năng xuât cao, như cây rau, cây đậu....
06/12/2023
Theo báo cáo của HTXDVNN đến ngày 5/12/2023 toàn xã đã có 60% diện tích đất hai lúa đã được các ông chủ máy cày lật đất làm ải vụ đông, xuân năm 2024, một số diện tích đất được bà con nhân dân tập trung làm cây vụ đông có chiều hướng cho năng xuât cao, như cây rau, cây đậu....
06/12/2023
HTXDVNN xã Nam Hồng đang tập trung làm thuỷ lợi nội đồng theo kế hoạch đề ra trong năm 2024, tổng số lượng là 2.000 m khối
07/08/2023
Thực hiện kế hoạch của UBND ngày 28/7/2023 về việc thuế và các quỹ năm 2023. bắt đầu từ ngày 4/8/2023 7/7 thôn đã mở bàn thu cho đến hết ngày 7/8/2023 đến 17 giờ cùng ngày các đơn vị vị đã thu 100% thuế và các quỹ cho nhà nước và tâpj thể, tiêu biểu như Thôn Phú Lâm, Đông Biên Nam, Đông Biên Bắc, Tam Bảo đã hoàn thành vào lúc 8 giờ sáng ngày 7/8/ 2023. BCĐ nhiệt liệt biểu dương cán bộ và nhân dân trong xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giao nộp thuế và các chỉ tiêu năm 2023
25/07/2023
Theo báo cáo của HTXDVNN xã cho biết thì công tác gieo cấy lúa mùa năm 2023 toàn xa Nam Hồng là 435,8 ha đến nay toàn xã đã gieo cấy được hơn 400ha còn lại hơn 30 ha nhân dân đang tập trung gieo cấy ở vùng trũng và ven chân đê
04/07/2023
Sáng ngày 4/7/2023 Đoàn giám sát của HĐND huyện Tiền về giám sát công tác phát triển kinh xã hội năm 2023 đối với xã Nam Hồng và giám sát việc tổ chức XDNTM nâng cao, trưởng đoàn là Đồng chí Tô quý Bôn, PCTHĐND huyện, Đồng chí Lê Thị Thanh Hương cùng các đồng chí trong đoàn đại diện các ngành, đoàn thể trong huyện, về địa phương có các đồng chí trong BTV ĐU, BCH đảng uỷ, các ngành liện quan về dự đông đủ đúng 8 giờ hội nghị tiến hành làm việc,, và kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút tại hội nghị này đồng chí Tô quỹ BÔn đã chỉ ra nhưng mặt đã làm được và còn những mặt cần khắc phục trong thời gian tới để địa phương xã Nam Hồng về đích NTM giai đoạn 2 vào năm 2025