1. Đảng ủy
  • Vũ Văn Huyên

   Chức vụ: Bí thư

   SĐT: 0983091559

  • Phạm Văn Điệt

   Chức vụ: Phó bí thư

   SĐT: 0987405459

  1. Hội đồng nhân dân
   • Vũ Văn Huyên

    Chức vụ: Chủ tịch

    SĐT: 0983091559

   • Phạm Văn Tuyển

    Chức vụ: Phó chủ tịch

    SĐT: 0972491494

  2. Ủy ban nhân dân
   • Phạm Văn Đát

    Chức vụ: Chủ tịch

    SĐT: 0978928362

   • Vũ Duy Tuyến

    Chức vụ: Phó chủ tịch

    SĐT: 0974999778

   1. Mặt trận tổ quốc
    • Phạm Văn Phương

     Chức vụ: Chủ tịch

     SĐT: 0962320323

    1. Hội Nông dân
     • Bùi Văn Thanh

      Chức vụ: Chủ tịch

      SĐT: 0943674855

    2. Hội phụ nữ
     • vũ thị sẻ

      Chức vụ: chủ tịch hội phụ nữ

      SĐT: 0968310070

     • Vũ Thị Sẻ

      Chức vụ: Chủ tịch

      SĐT: 0968310070

    3. Hội CCB
     • Vũ Minh Đức

      Chức vụ: Chủ tịch

      SĐT: 0366797667

    4. Đoàn Thanh niên CS HCM
     • Phạm Văn Tài

      Chức vụ: Bí thư

      SĐT: 0966711200

   2. tư pháp – hộ tịch
    • Tạ Văn Dũng

     Chức vụ: Tư pháp 1

     SĐT: 0964364935

    • Phạm Văn Hiển

     Chức vụ: Tư pháp 2

     SĐT: 0985248429

    1. văn hóa – xã hội
     • Trần Văn Long

      Chức vụ: Công chức

      SĐT: 0974274289

     • Phạm Văn Trường

      Chức vụ: VHXH2- Lao động TBXH

      SĐT: 0985225243

     1. Công an xã
      • Lưu Văn Chương

       Chức vụ: Trưởng công an

       SĐT: 0974544137

     2. địa chính - xây dựng
      • Tạ Văn Điền

       Chức vụ: Địa chính

       SĐT: 0985930282

      • Đỗ Mạnh Hùng

       Chức vụ: Địa Chính xây dựng

       SĐT: 0904582171

     3. văn phòng – thống kê
      • Phạm Văn Quyết

       Chức vụ: Văn phòng UBND & HĐND

       SĐT: 0339481568

      • Phạm Văn Quyền

       Chức vụ: Thống kê thủ quỹ

       SĐT: 0976427694

     4. Trạm y tế xã
      • Phạm Thị Tằm

       Chức vụ: Trạm trưởng

       SĐT: 0941723528

     5. BCH quân sự xã
      • Bùi Văn Khoan

       Chức vụ: Xã đội trưởng

       SĐT: 0977735971

     6. tài chính - kế toán
      • Phạm Văn Bình

       Chức vụ: Tài chính - kế toán

       SĐT: 0972038294

     7. Hợp tác xã SXKD Dịch vụ nông nghiệp
      • Phạm Văn Bộ

       Chức vụ: Chủ tịch HĐQT- Giám đốc SXKD

       SĐT: 0987417346

      • Đào Văn Quyết

       Chức vụ: Phó chủ tịch hội đông HTXSXKD

       SĐT: 0973775523

   3. Thôn Phú Lâm
    • Phạm Văn Khiết

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

     SĐT: 0971525898

    • Bùi Văn Ấn

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0986375126

    1. Thôn Đông Biên Bắc
     • Phạm Trung Khiên

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0943965382

     • Nguyễn Văn Trịnh

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0365964763

    2. Thôn Đông Biên Nam
     • Phạm Thế Đình

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

     • Đỗ Thị Mơ

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0396834036

    3. Thôn Viên Ngoại
     • Nguyễn Văn Lập

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0392031530

     • Nguyễn Thị Nguyệt

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0772934454

    4. Thôn Phương Viên
     • Nguyễn Văn Trị

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0986458962

     • Tống Ngọc Riệp

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0362330765

    5. Thôn Phương Giang
     • Phạm Quang Tâm

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0962189605

     • Phạm Văn Tiệp

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0369184388

    6. Thôn Tam Bảo
     • Vũ Duy Hạnh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0335784263

     • Nguyễn Văn Hóa

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0962350360