Lề nếp sinh hoạt chi bộ
Ngày 04/05/2023

Chi bộ thôn Phú Lâm đã thực hiện tốt việc duy trì sinh hoạt vào ngày 3/3 hàng tháng tổng số đảng viên trong bộ là 38 đ/c tỷ lệ về sinh hoạt 25 Đ/c miến sinh hoạt 13 đồng chí, điều đáng quan tâm là có đồng chí Vũ Văn Đệ nay đã tròn 100 tuổi là cán bộ tiền khởi nghĩa mặc dù được miễn sinh hoạt nhưng đồng chí vẫn tích cực sinh hoạt chi bộ hàng tháng điều đáng quan tâm là đ/c còn minh mẫn đây là đảng viên gương mẫu cho thế hệ trẻ noi theo, mà đảng bác hồ đã lựa chọn

Media/220_NamHong/FolderFunc/202305/Images/z4315191830637-25bdb3aa678a69b4bbf07504bc7a293f-20230504080419-e.jpg
Media/220_NamHong/FolderFunc/202305/Images/z4315191826543-46541c61810106e2b041e5576ca272f0-20230504080411-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 216
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác