Hội nghị giám sát công tác phát triển kinh tế năm 2023
Ngày 04/07/2023

Sáng ngày 4/7/2023 Đoàn giám sát của HĐND huyện Tiền về giám sát công tác phát triển kinh xã hội năm 2023 đối với xã Nam Hồng và giám sát việc tổ chức XDNTM nâng cao, trưởng đoàn là Đồng chí Tô quý Bôn, PCTHĐND huyện, Đồng chí Lê Thị Thanh Hương cùng các đồng chí trong đoàn đại diện các ngành, đoàn thể trong huyện, về địa phương có các đồng chí trong BTV ĐU, BCH đảng uỷ, các ngành liện quan về dự đông đủ đúng 8 giờ hội nghị tiến hành làm việc,, và kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút tại hội nghị này đồng chí Tô quỹ BÔn đã chỉ ra nhưng mặt đã làm được và còn những mặt cần khắc phục trong thời gian tới để địa phương xã Nam Hồng về đích NTM giai đoạn 2 vào năm 2025

Media/220_NamHong/FolderFunc/202307/Images/z4485980846383-78e3576cd9b5754ded23eaf4a1d48ca7-20230704045946-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 490
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác