Đại Hội HTXDVNN định kỳ thường niên năm 2024
Ngày 26/01/2024

Sáng ngày 26/01/2024 HTXDVNN tổ đại hội định kỳ thường niên năm 2024, về dự và chỉ đạo có các đồng chí Lãnh đạo trong Ban TV Đảng uỷ, BCH ĐU, các hộ xã viên là đại biểu HTXDVNN nhiệm kỳ 2020 - 2025, đúng 7 giờ 30 phút ĐH tiến hành khai mạc

Media/220_NamHong/FolderFunc/202401/Images/z5106866038315-7da68e2b5c4eb0dbb5933bb173f6feb3-20240126083349-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 434
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác