công tác làm thuỷ lợi nội đồng
Ngày 06/12/2023

HTXDVNN xã Nam Hồng đang tập trung làm thuỷ lợi nội đồng theo kế hoạch đề ra trong năm 2024, tổng số lượng là 2.000 m khối

Media/220_NamHong/FolderFunc/202311/Images/z4891309696826-d54d97be98b567bed1ec6ff801071532-20231118082640-e.jpg
Media/220_NamHong/FolderFunc/202312/Images/z4948313886333-8c30e47d9d3d7fbcd630eef154b17571-20231206033004-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 443
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác