Công tác Chăm sóc bảo vệ lúa Xuân Năm 2024
Ngày 28/02/2024

Theo báo cáo của HTXDVNN tính đến ngày 25/2/2024 toàn xã đã cấy xong toàn bộ diện tích đất hai lyas hiện nay HTX đang tập trung chỉ đạo cho nhân dân tập trung chăm bón lúa xuân nhất là đợt rét đậm và rét hại đợt này, các xứ đồng đảm bảo dữ nước cho cây lúa sinh trưởng

Media/220_NamHong/FolderFunc/202402/Images/z5199350742045-87c381f097b5bd15b68b2d6e0ee751b8-20240228084600-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 17
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác