Tin tức sự kiện

about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ NAM HỒNG

Xã Nam Hồng là xã nằm ở phía Nam huyện Tiền Hải, địa bàn rộng với tổng diện tích đất tự nhiên là 867,6 ha.
Về dịa giới hành chính của xã.
+  Phía đông giáp xã Nam Trung.
+ Phía Tây giáp xã Nam Hải.
+ Phía nam giáp Nam Định.
+ Phía Bắc giáp xã Nam Hà, xã Nam Chính.