Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân

Xem thêm
Ngày 11/8/2020 Hội đồng nhân dân xã Nam Hồng họp kỳ thứ X.
19/09/2020
Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng huyện Đông Hưng đã nỗ lực khắc phục, hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới.
24/04/2020
Nội dung chất vấn, thảo luận tại kỳ họp là hoạt động quan trọng của Hội đồng nhân dân; được coi là hình thức giám sát trực tiếp của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với các cơ quan, cá nhân khi được chất vấn nhằm giải đáp, làm rõ trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ theo thẩm quyền, đồng thời giúp đại biểu Hội đồng nhân dân thể hiện trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân.
24/04/2020
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 9 và cao đẳng chính quy khóa 25Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 9 và cao đẳng chính quy khóa 25Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 9 và cao đẳng chính quy khóa 25
24/04/2020
about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ NAM HỒNG

Xã Nam Hồng là xã nằm ở phía Nam huyện Tiền Hải, địa bàn rộng với tổng diện tích đất tự nhiên là 867,6 ha.
Về dịa giới hành chính của xã.
+  Phía đông giáp xã Nam Trung.
+ Phía Tây giáp xã Nam Hải.
+ Phía nam giáp Nam Định.
+ Phía Bắc giáp xã Nam Hà, xã Nam Chính.