Văn Hóa – Xã hội
07/03/2023
Chiều ngày 7/3/2023 Hội liên hiệp phụ nữ xã Nam Hồng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 về dự và chỉ đạo có các đồng chí trong BTV đảng ủy, các ban ngành, đoàn thể, bí thư trưởng thôn, và hơn 100 các bá, các chị, về dự đông đủ, đúng 2 giờ 15 phút hội nghị đã tiến hành làm việc, gồm chương trình văn nghệ, diễn văn truyền thống của hội, lãnh đạo phát biểu và bề mạc hội nghị
30/01/2023
Ngày 25/1/2023 UBND xã, Hội người cao tuổi xã Nam Hồng long trọng tổ chức lễ mừng thọ các cụ tuổi 70, về dự có các đồng chí trong BCH đảng ủy, trưởng các Ban ngành đoàn thể, bí thư, trưởng thôn, và 116 cụ tuổi 70 về dự đông đủ
29/07/2022
Sáng ngày 26/7/2022 BCH đảng ủy, HDDND, UBND, UBMTTQ xã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày TBLS 27/7/2022 về dự có đồng chí Hoàng Việt Huy phó chủ tịch thường trực UBND huyện, các đồng trong BCH đảng ủy, HDDND, UBND, UBMTTQ xã, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, nhà chùa Tam Bảo, Nhà xứ Thanh minh đã về dự đông đủ
25/07/2022
NGày 22 tháng 7 năm 2022 UBND xã chỉ đạo cho đoàn thanh niên, Hội phụ nữ xã, ban văn hóa,Ban lao động thương binh xã HỘi, tổ chức trang trí khánh tiết tổ chức vệ sinh trong khuôn viên đài t]ơngr niệm các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm 27/7/2022, để tri an các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh
25/07/2022
NGày 22 tháng 7 năm 2022 UBND xã chỉ đạo cho đoàn thanh niên, Hội phụ nữ xã, ban văn hóa,Ban lao động thương binh xã HỘi, tổ chức trang trí khánh tiết tổ chức vệ sinh trong khuôn viên đài t]ơngr niệm các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm 27/7/2022, để tri an các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh
25/07/2022
NGày 22 tháng 7 năm 2022 UBND xã chỉ đạo cho đoàn thanh niên, Hội phụ nữ xã, ban văn hóa,Ban lao động thương binh xã HỘi, tổ chức trang trí khánh tiết tổ chức vệ sinh trong khuôn viên đài t]ơngr niệm các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm 27/7/2022, để tri an các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh
25/07/2022
NGày 22 tháng 7 năm 2022 UBND xã chỉ đạo cho đoàn thanh niên, Hội phụ nữ xã, ban văn hóa,Ban lao động thương binh xã HỘi, tổ chức trang trí khánh tiết tổ chức vệ sinh trong khuôn viên đài t]ơngr niệm các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm 27/7/2022, để tri an các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh
14/12/2021
thông báo việc quản lý nghĩa trang trong năm 2021
14/12/2021
thông báo việc quản lý nghĩa trang trong năm 2021
14/12/2021
thông báo việc quản lý nghĩa trang trong năm 2021