Tin kinh tế
07/08/2023
Thực hiện kế hoạch của UBND ngày 28/7/2023 về việc thuế và các quỹ năm 2023. bắt đầu từ ngày 4/8/2023 7/7 thôn đã mở bàn thu cho đến hết ngày 7/8/2023 đến 17 giờ cùng ngày các đơn vị vị đã thu 100% thuế và các quỹ cho nhà nước và tâpj thể, tiêu biểu như Thôn Phú Lâm, Đông Biên Nam, Đông Biên Bắc, Tam Bảo đã hoàn thành vào lúc 8 giờ sáng ngày 7/8/ 2023. BCĐ nhiệt liệt biểu dương cán bộ và nhân dân trong xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giao nộp thuế và các chỉ tiêu năm 2023
25/07/2023
Theo báo cáo của HTXDVNN xã cho biết thì công tác gieo cấy lúa mùa năm 2023 toàn xa Nam Hồng là 435,8 ha đến nay toàn xã đã gieo cấy được hơn 400ha còn lại hơn 30 ha nhân dân đang tập trung gieo cấy ở vùng trũng và ven chân đê
04/07/2023
Sáng ngày 4/7/2023 Đoàn giám sát của HĐND huyện Tiền về giám sát công tác phát triển kinh xã hội năm 2023 đối với xã Nam Hồng và giám sát việc tổ chức XDNTM nâng cao, trưởng đoàn là Đồng chí Tô quý Bôn, PCTHĐND huyện, Đồng chí Lê Thị Thanh Hương cùng các đồng chí trong đoàn đại diện các ngành, đoàn thể trong huyện, về địa phương có các đồng chí trong BTV ĐU, BCH đảng uỷ, các ngành liện quan về dự đông đủ đúng 8 giờ hội nghị tiến hành làm việc,, và kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút tại hội nghị này đồng chí Tô quỹ BÔn đã chỉ ra nhưng mặt đã làm được và còn những mặt cần khắc phục trong thời gian tới để địa phương xã Nam Hồng về đích NTM giai đoạn 2 vào năm 2025
06/06/2023
CHiều ngày 6/5/2023 UBND xã, HTXDVNN, tổ chức hội nghị chỉ đạo cho Công tác bảo vệ lúa xuân, tập trung thu hoạch lúa xuân năm 2023, giao cho các đơn vị thôn Ban công an, HTXDVNN, hợp đồng với các máy gặt đưa về các xứ đồng gặt cho nhân dân đúng thời vụ đảm bảo giá cả gặt theo cơ chế thị trường, chú ý đến các diện tích lúa đã chín rộ như 225 và một diện tích khác
18/05/2023
HTX dịch vụ nông nghiệp đang Tập trung chỉ đạo cho nhân dân chăm sóc bảo vệ lúa xuân năm 2023 giành thắng lợi, nhất là cây lúa đang vào thời kỳ lúa trổ bông nhìn chung tất cả các cánh đồng diện tích lúa đều tốt và đẹp chắc chắn là sẽ cho vụ lúa giành thắng lợi bội thu
05/05/2023
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND xã Nam Hồng, HTXDVNN xã đang tập trung Công tác chỉ đạo chăm sóc bảo vệ lúa xuân năm 2023 giành thắng lợi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân phun lứa sâu cuốn là đợt từ ngày 3 đến 6/5/2023 theo chỉ đạo của Phòng nông nghiệp huyện Tiền hải, đến nay toàn dân đang tập trung phun toàn diện tích đạt khoảng 60% trên toàn xã
13/12/2022
Sáng ngày 12/12/2022 tại Nhà Văn hóa xã Nam Hồng Hội đồng đềnbù giải phóng bằng của Tỉnh Thái Bình, Huyện Tiền hải đã về trả tiền đền bù GPMT quy hoạch đường quốc lộ ven biển kết quả đã trả được 90% số hộ đã nhận tiền đền bù, còn lại 10% có vướng mắc về diện tích và chuyển đổi cho nhau, Hội đồng đề bù đã tiếp nhận và trả vào đợt 2 năm 2022
26/06/2022
Theo báo cáo của HTX SXKDDV xã cho đến ngày 27/6/2022 trên địa bàn xã nhân dân đã thu hoạch xong lúa chiêm năm 2022, ước tính sản lượng năm nay cho năng xuất bình quân như lúa BC15 từ 65ta/1 ha trở nên các giống lúa khác nhìn chung cũng đều cho năng xuất cao, thời tiết năm nay rât thuận lợi cho công tác thu hoạch, hiện nay HTX đang chỉ đạo các ông chủ máy xuống đồng để làm đất lần một đảm bảo kịp thời vụ theo đề án của HTX đã đề ra
30/05/2022
Công tác sản xuất vụ xuân năm 2022 nhìn chúng có khả năng cho thu hoạch nhiều thắng lợi nhìn cách đồng lúa đang trỗ đang phơi mầu thời tiết rất thuận lợi chắc chắn sẽ cho vụ lúa xuân giành thắng lợi