Tin kinh tế
13/12/2022
Sáng ngày 12/12/2022 tại Nhà Văn hóa xã Nam Hồng Hội đồng đềnbù giải phóng bằng của Tỉnh Thái Bình, Huyện Tiền hải đã về trả tiền đền bù GPMT quy hoạch đường quốc lộ ven biển kết quả đã trả được 90% số hộ đã nhận tiền đền bù, còn lại 10% có vướng mắc về diện tích và chuyển đổi cho nhau, Hội đồng đề bù đã tiếp nhận và trả vào đợt 2 năm 2022
26/06/2022
Theo báo cáo của HTX SXKDDV xã cho đến ngày 27/6/2022 trên địa bàn xã nhân dân đã thu hoạch xong lúa chiêm năm 2022, ước tính sản lượng năm nay cho năng xuất bình quân như lúa BC15 từ 65ta/1 ha trở nên các giống lúa khác nhìn chung cũng đều cho năng xuất cao, thời tiết năm nay rât thuận lợi cho công tác thu hoạch, hiện nay HTX đang chỉ đạo các ông chủ máy xuống đồng để làm đất lần một đảm bảo kịp thời vụ theo đề án của HTX đã đề ra
30/05/2022
Công tác sản xuất vụ xuân năm 2022 nhìn chúng có khả năng cho thu hoạch nhiều thắng lợi nhìn cách đồng lúa đang trỗ đang phơi mầu thời tiết rất thuận lợi chắc chắn sẽ cho vụ lúa xuân giành thắng lợi