Hội nghị trực tuyến khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 của tỉnh thái Bình
Ngày 03/10/2023

Sáng ngày 2/9/2023 Tại văn phòng trường THCS xã Nam Hồng các đại biểu về dự lễ khai mạc học tập suốt đời năm 2023 của tỉnh Thái Bình về dự có các đồng chí Lãnh đạo xã Nam Hồng, các thầy cô giáo trường MN, Tiểu học, THCS về dự hơn 30 đại biểu đúng 7 giờ 30 phút hội nghị tiến hành khai và kết thức vào hồi 9 giờ 15 phút cùng ngày, tại hội nghị này đã làm cơ sở cho các trường tuyên truyền giáo dục các em học sinh, các lứa tuổi được học tập trên nền tảng công nghệ số nhằm đưa dân trí ngày một ngang tầm với các nước trong khu vực

Media/220_NamHong/FolderFunc/202310/Images/z4744835088623-92fd6f8574b4cdccd1d37e775e002d2d-20231003092847-e.jpg
Media/220_NamHong/FolderFunc/202310/Images/z4744835087283-52014db81431418e37b3a5efe3892345-20231003092846-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 49
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác